خدمات آیتب تجارت ارس

هوشمندسازی مدارس

تجهیز و هوشمندسازی مدارس کشور عزیزمان ایران یکی از خدمات شرکت آیتب تجارت ارس بوده و با تجهیزات مدرن و روز دنیا کلاس درسی منحصر به فرد و مدرن طراحی می کنیم.

ارتقاء تجهیزات دیجیتال

تحقیق؛ توسعه و ارتقاء سیستم های دیجیتال شرکت ها و کارخانجارت صنعتی و تجاری و تحقیقاتی و تامین قطعات الکترویکی مورد نیاز تجهیزات و ماشین آلات شرکت ها.

service-pad

توسعه دیجیتال کارخانجات

تامین و توسعه سیستم های دیجیتال و ماشین آلات دیجیتالی کارخانجات صنعتی و تولیدی و خدماتی.     

تامین قطعات الکترونیکی

تامین قطعات الکترونیکی مخصوص صنایع مختلف کشور در سطوح مختلف و با رنج و دقت های مختلف مورد نیاز صنایع کشور.